Bilo kuda, Ki-Ki svuda!

Priča Ki-Ki bombona započela je legendarnom kockicom Ki-Ki voćne karamele 1927.  Ki-Ki logo zaštitni je znak najpopularnijih bombona u Jugoistočnoj Europi uz koje su odrasle brojne generacije.

Slogan Bilo kuda, Ki-Ki svuda! koristi se od 1935. godine kada ga je u javnom takmičenju osmislio, tada učenik, a kasnije dečji pisac, Ratko Zvrko.

Uz prepoznatljivi logo koji se nije menjao od nastanka Ki-Ki bombona, 1998. je, kao zaštitni znak i nosilac komunikacije s potrošačima uveden i Ki-Ki klovn.

Kroz svoju dugu istoriju Ki-Ki je oduvek pratio potrebe i želje svojih potrošača pa tako danas Ki-Ki nudi celu paletu voćnih karamela i gumenih bombona. Ki-Ki je omiljena prva bombona koju roditelji s poverenjem daju deci jer sve Ki-Ki bombone sadrže samo prirodne arome i pravo voće ili voćni sok.