O nama

Uprava Društva

Slavko Ledić

PREDSEDNIK UPRAVE

Slavko Ledić rođen je 1974. godine u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je i nekoliko programa na poslovnoj školi IEDC Bled. Učestvovao je u međunarodnom programu stručnog usavršavanja International supermarket management class – IGA Coca Cola institute u Atlanti (SAD).

 Svoju karijeru započinje na poziciji voditelja regije u kompaniji Alastor d.o.o., a potom odlazi na funkciju direktora prodaje i prokurista Amfora Makarske pa u Croatia Osiguranje na poziciju regionalnog direktora.

U Konzum dolazi u maju 2005. godine, a nakon što je vodio važne projekte i sektore kompanije, početkom 2016. preuzima funkciju predsednika Uprave Konzuma i na čelu Konzuma ostaje do maja 2020.

 Predsednik Uprave Društva postaje 16. maja 2020. godine.  

Damir Bulić

ČLAN UPRAVE

Damir Bulić, dipl. oec., rođen je 1972. godine u Splitu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1996. godine.

Poslovnu karijeru započeo je 1999. godine u Krašu u svojstvu pripravnika u Sektoru finansija i kontrolinga. Nakon pripravničkog stažiranja obavljao je poslove analitičara novčanog toka, te managera za koordinaciju potraživanja i obaveza d.o.o.-a.
Na funkciju direktora Službe finansija imenuje se 2004. godine, a 18. 5. 2011. godine postaje član Uprave Društva. 

Predsednik Uprave Društva postaje 30.11.2011. i tu funkciju obavlja do sredine maja.

Član uprave Društva postaje 16.maja 2020. godine.

Milena Vušak

ČLANICA UPRAVE

Milena Vušak rođena je u Zagrebu 1971. godine.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1995. godine i tad započinje svoju karijeru kao komercijalistica u kompaniji Magma u kojoj napreduje do pozicije voditeljke ključnih kupaca.

Timu kompanije AWT International priključuje se 2001., a dve godine kasnije karijeru nastavlja u multinacionalnoj kompaniji Mars u kojoj kasnije postaje direktorka prodaje za hrvatsko tržište.

Od 2010. godine svoj profesionalni razvoj gradi u multinacionalnoj kompaniji Kraft Foods (kasnije Mondelez) u Hrvatskoj na poziciji direktorice prodaje, gde je četiri godine kasnije imenovana predsednicom Uprave odgovornom za poslovanje u Hrvatskoj i Sloveniji.

Krašu se pridružuje u martu 2020. godine imenovanjem na poziciju savetnice Uprave za marketing i prodaju, a od novembra 2020. postaje članica Uprave Društva.

O nama