O nama

Nadzorni odbor

Zoran Parać

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine.

Magistar znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu postaje 1982., a doktorat znanosti brani na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1989. godine.

1976. godine radio je na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 1978. u Belupo farmaceutici i od 1981. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Od 1981. godine radi, između ostalog, kao savjetnik više tvrtki na projektima: akvizicije, restrukturiranja i privatizacije, te povećanja temeljnog kapitala i drugim projektima. Početkom 90-ih godina radi na pretvorbi brojnih poduzeća, te u više zakonodavnih projekata. Autor je više od 100 publikacija s područja prava društava i trgovačkog prava.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2000. godine. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je 2013. godine, a mandat predsjednika Nadzornog odbora mu je produžen reizborom 2016. godine

Ivan Dropulić

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Fakultetu za spoljnu trgovinu u Zagrebu 1979., a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1983. 

Poslovno iskustvo je sticao u Elki, tvornici kablova; Institutu za zemlje u razvoju, Progress d.o.o i Jadranskom osiguranju d.o.o. 

Od 1998. radi na upravljačkim pozicijama u Euroherc životnom osiguranju, HAK uslugama d.o.o., Veritas osiguranju d.d. i Koncernu Agram. 

Od 2014. je u Kreditnoj banci Zagreb d.d. (Agram banka d.d.) u kojoj trenutno obavlja dužnost izvršnog direktora.

Aleksandar Seratlić

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 Stručnost na područjima strateškog planiranja, upravljanja promenama, strateškog pregovaranja i razvoja zaposlenih i organizacijske kulture je sticao na rukovodećim pozicijama u Ledu, Adris grupi, Ideji, Mercatoru S i SBB-u. 

Od 2019. je glavni izvršni direktor MPC Holdinga, vodeće regionalne poslovne platforme za upravljanje nekretninama i distribuciju robe široke potrošnje.

Ante Šalinović

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odseku za sociologiju, 2005. 

Poslovno iskustvo na područjima istraživanja tržišta, javnog mnjenja i medija je sticao u agencijama Puls, Mediana Flores, Stratego i Ipsos Puls.

Od 2015. je direktor Ipsos Connect, poslovne jedinice Ipsos Pulsa, koja objedinjuje istraživanje medija i oglašavanja te je odgovoran za osam država regije (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija).

 Koautor je brojnih naučnih i stručnih radova iz područja sporta i marketinga.

Vedran Tolić

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine.

Poslovnu karijeru započeo je u Ferimportu u svojstvu pripravnika. U istom poduzeću nastavlja razvoj karijere na poslovima komercijalnog referenta u veletrgovini, pomoćnika šefa odjela u veletrgovini i šefa odjela veletrgovine. Od 1982. do 1996. obavlja funkciju direktora veletrgovine.

Od 1997. godine radi kao izvršni direktor Dubrava-prometa d.d, Zagreb. 2003. prelazi u Osimpex d.o.o., Osijek na poslove komercijalnog direktora.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2016. godine.

Nevena Pivac

ČLANICA NADZORNOG ODBORA

Diplomirala je Poslovno upravljanje na John Cabot University u Rimu 1999. godine. Od 2000. obavlja poslove direktora Službe marketinga u MI Braća Pivac d.o.o , nakon čega je 2003. godine imenovana za izvršnog člana Uprave u PPK d.d., Karlovac. Na ovoj poziciji zadužena je za izradu organizacione strukture, definisanje i primenu organizacionih procedura, vođenje i nadzor kapitalnih projekata, te je odgovorna za finansije i računovodstvo, informacioni sistem, nabavku i ljudske resurse.

U julu 2017. imenovana je savetnikom Uprave i blisko sarađuje s članovima Uprave pri odlučivanju o pitanjima od strateške važnosti za kompaniju.

Imenovana je članicom Nadzornog odbora 2019. godine.

Darko Đeneš

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine.

Radnu karijeru započeo je u Krašu 1986. godine na visokostručnim poslovima referenta izvoza u prekomorske zemlje. Od 1993. godine šef je tog tržišta.

Za člana Nadzornog odbora imenovan je 2004. godine od strane Radničkog vijeća, kao predstavnik radnika. Po zadnjem reizboru mandat mu je produžen 2016. godine.

O nama