Osnovni podaci

Osnovni podaci
TVRTKA
Kraš prehrambena industrija d.d.
Skraćeno: Kraš d.d.

SJEDIŠTE
Ravnice 48, Zagreb
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080005858

ŽIRO RAČUN
2340009-1100010694 Privredna banka, Zagreb
IBAN:HR0523400091100010694 kod PBZ,d.d. Zagreb.

Temeljni kapital u iznosu od 549.448.400,00 kn uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 1.373.621 dionicu na ime u nominalnoj vrijednosti 400,00 kn.

MATIČNI BROJ
3269043

OIB
94989605030

ČLANOVI UPRAVE
Predsjednik Uprave - Damir Bulić
Član Uprave - Dinko Klepo
Član Uprave - Alen Varenina


Predsjednik Nadzornog odbora - prof.dr. sc. Zoran Parać