O nama

Uprava Društva

Damir Bulić

PREDSJEDNIK UPRAVE

Damir Bulić, dipl. oec., rođen je 1972. godine u Splitu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1996. godine.

Poslovnu karijeru započeo je 1999. godine u Krašu u svojstvu pripravnika u Sektoru financija i kontrolinga. Nakon pripravničkog stažiranja obavljao je poslove analitičara novčanog tijeka, te managera za koordinaciju potraživanja i obveza d.o.o.-a.
Na funkciju direktora Službe financija imenuje se 2004. godine, a 18. 5. 2011. godine postaje član Uprave Društva. 

Predsjednik Uprave Društva postaje 30.11.2011.

Dinko Klepo

ČLAN UPRAVE

Dinko Klepo, dipl. oec., rođen je 27.9.1973. godine u Sinju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1997. godine.

Radnu karijeru započeo je 1998. godine u Gavriloviću d.o.o. kao prodajni predstavnik na tržištu Split. 

U istoj kompaniji nastavlja svoju poslovnu karijeru na poslovima zamjenika direktora prodaje, a potom i direktora prodaje. Godine 2011. imenovan je za člana Uprave Gavrilović d.o.o., koji je odgovoran za područje prodaje, nabave i logistike.

Od 1.2.2013. zaposlen je u Krašu na radnom mjestu direktora Sektora marketing i prodaja.

Član Uprave Društva postaje 18.5.2016. godine.

Alen Varenina

ČLAN UPRAVE

Alen Varenina, dipl. oec., rođen je 1976. godine u Osijeku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 2002. godine.

Poslovnu karijeru započeo je 2003. godine u Slobodi d.d. u svojstvu pripravnika u Sektoru financija i kontrolinga. Nakon pripravničkog stažiranja obavljao je poslove Planera analitičara u Luri d.d. Zagreb.
Tijekom 2006. godine obavlja poslove Voditelja računovodstva u Karolini d.o.o. Godine 2007. imenovan je na funkciju Direktora financija, za koje vrijeme obavlja i poslove Prokurista za Karolinu d.o.o.

Godine 2011., integracijom Karoline d.o.o. u Kraš grupu, imenovan je direktorom Karoline d.o.o.

Dana 18.5.2016. godine postaje član Uprave Društva.

O nama