O nama

Nadzorni odbor

Zoran Parać

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine.

Magistar znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu postaje 1982., a doktorat znanosti brani na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1989. godine.

1976. godine radio je na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 1978. u Belupo farmaceutici i od 1981. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Od 1981. godine radi, između ostalog, kao savjetnik više tvrtki na projektima: akvizicije, restrukturiranja i privatizacije, te povećanja temeljnog kapitala i drugim projektima. Početkom 90-ih godina radi na pretvorbi brojnih poduzeća, te u više zakonodavnih projekata. Autor je više od 100 publikacija s područja prava društava i trgovačkog prava.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2000. godine. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je 2013. godine, a mandat predsjednika Nadzornog odbora mu je produžen reizborom 2016. godine

Ana Mikuš Beban

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Diplomirala je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radnu karijeru je započela 1984. godine u Krašu kao pripravnik.

Od 1985. godine radila je na poslovima iz područja planiranja, analize i kontrolinga na radnim mjestima referenta plana i analize i šefa odjela.

Od 2004. godine je bila direktor Službe kontrolinga, a od 2005. godine obavlja poslove internog revizora Kraša.   

Imenovana je članicom Nadzornog odbora 2019. godine, te je izabrana za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Marija Carić

ČLANICA NADZORNOG ODBORA

Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Na istom fakultetu završila je i poslijediplomski studij, te stekla naziv magistar biotehničkih znanosti. 2010. godine završava doktorski studij iz znanstvenog područja biotehnoloških znanosti.

Radnu karijeru započela je u Agrokomercu na visokostručnim poslovima glavnog analitičara u kemijskom odjeljenju analitičkog centra. Od 1987. godine zaposlena je u Krašu na poslovima tehnologa za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda, naročito iz grupe kakao proizvoda, kao samostalni tehnolog i šef odjela. Od 2002. godine obavlja poslove direktorice Službe tehnološkog razvoja, a od 2004. godine radi na poslovima Savjetnik – glavni inženjer razvoja proizvoda.

Imenovana je članicom Nadzornog odbora 2003. godine, a mandat joj je produžen zadnjim reizborom 2019. godine.

Zlatan Lisica

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1985. godine.

Poslovnu karijeru započeo je 1987. godine u Krašu u svojstvu pripravnika tehnologa. Nakon pripravničkog stažiranja obavljao je poslove kontrolora kvalitete proizvoda, šefa smjene proizvodnje i samostalnog projektant tehnologa.

Na funkciju pomoćnika direktora Sektora razvoja, inženjeringa i kontrole imenuje se 1999. godine, a 2004. godine postaje direktor Sektora strateškog marketinga i razvoja. 2010. godine imenovan je za zamjenika člana Uprave Društva, a 2011. članom Uprave Društva. Od svibnja 2016. obavlja poslove projektnog menadžera.

Za člana Nadzornog odbora imenovan je 2016. godine.

Vedran Tolić

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine.

Poslovnu karijeru započeo je u Ferimportu u svojstvu pripravnika. U istom poduzeću nastavlja razvoj karijere na poslovima komercijalnog referenta u veletrgovini, pomoćnika šefa odjela u veletrgovini i šefa odjela veletrgovine. Od 1982. do 1996. obavlja funkciju direktora veletrgovine.

Od 1997. godine radi kao izvršni direktor Dubrava-prometa d.d, Zagreb. 2003. prelazi u Osimpex d.o.o., Osijek na poslove komercijalnog direktora.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2016. godine.

Nevena Pivac

ČLANICA NADZORNOG ODBORA

Diplomirala je Poslovno upravljanje na John Cabot University u Rimu 1999. godine. Od 2000. obavlja poslove direktora Službe marketinga u MI Braća Pivac d.o.o , nakon čega je 2003. godine imenovana za izvršnog člana Uprave u PPK d.d., Karlovac. Na ovoj poziciji zadužena je za izradu organizacijske strukture, definiranje i primjenu organizacijskih procedura, vođenje i nadzor kapitalnih projekata, te je odgovorna za financije i računovodstvo, informacijski sustav, nabavu i ljudske potencijale.

U srpnju 2017. imenovana je savjetnikom Uprave i blisko surađuje s članovima Uprave pri odlučivanju o pitanjima od strateške važnosti za kompaniju.

Imenovana je članicom Nadzornog odbora 2019. godine.

Darko Đeneš

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine.

Radnu karijeru započeo je u Krašu 1986. godine na visokostručnim poslovima referenta izvoza u prekomorske zemlje. Od 1993. godine šef je tog tržišta.

Za člana Nadzornog odbora imenovan je 2004. godine od strane Radničkog vijeća, kao predstavnik radnika. Po zadnjem reizboru mandat mu je produžen 2016. godine.

O nama