Ljudski potencijali

Ljudski potencijali
Politika upravljanja ljudskim potencijalima u Krašu se ostvaruje uz visok stupanj socijalne osjetljivosti za potrebe radnika kao i interese dioničara.

Prepoznavanjem potencijala pojedinaca, te sustavnim ulaganjem u stjecanje novih znanja i vještina, zaposlenicima se pruža mogućnost osobnog rasta i razvoja karijere.

Kontinuitet razvoja ljudskih potencijala osigurava se kroz regrutiranje, selekciju, izbor, te zapošljavanje radnika koji će svojim znanjem, vještinama, iskustvom i osobnošću najbolje odgovoriti na izazove okruženja u kojem poslujemo. Primjerenom edukacijom od samih početaka rada, uvođenjem u posao, te prenošenjem znanja sa starijih i iskusnijih radnika na mlađe generacije, te kasnijim organiziranim usvajanjem novih znanja osigurava se proces cjeloživotnog učenja.

Sustavno, putem KRAŠ AKADEMIJE, radnici planski usvajaju nova znanja i vještine, prateći svjetska dostignuća, kako bi se postigla puna radna učinkovitost. Sustavno se potiču inovativnost i kreativnost zaposlenih, te se primjereno nagrađuju postignuti rezultati.


ZANIMLJIVOST

Kraš je krajem 90-tih godina prošlog stoljeća među prvim poduzećima u Hrvatskoj osmislio i implementirao Projekt osposobljavanja menadžera kroz Program menadžerskog razvitka i školovanja, popularno nazvan Poslovna škola Kraš. Tada kao i danas Kraš se rukovodio saznanjem da su investicije u obrazovanje, uistinu investicije u kvalitetu.