Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
Kraš je dobitnik EKO OSKARA 1998. godine. Ta nagrada je potvrdila visoku ekološku svijest zaposlenika kompanije, koji su sve ove godine, u suradnji s vanjskim institucijama, ostvarivali postavljene ciljeve iz područja zaštite okoliša, te proveli niz konkretnih aktivnosti u modernizaciji i racionalizaciji proizvodnje, smanjenju potrošnje vode, emisija u zrak te gospodarenju otpadom.

Današnje opredjeljenje naše zemlje za članstvo u Europskoj uniji, u kojoj je okoliš i briga o okolišu obveza, postaje obveza i našeg Društva. Razvijena praksa u državama Europske unije je uspostava sustava motrenja stanja okoliša na svim područjima, a uvođenje sustava upravljanja okolišem u našu kompaniju, primjenom međunarodne norme ISO 14001 je način dugoročnog osiguranja kvalitetnih, sljedivih i usporedivih podataka za izračun indikatora, a time i ocjenu stanja okoliša.

Aktivnosti unutar sustava: gospodarenje otpadom, smanjivanje štetnih emisija u zrak, vodu i tlo, te učinkovita potrošnja energije, prepoznati značajni aspekti okoliša odvijaju se kontinuirano, uz stalna poboljšanja.

Svaki radnik Kraša dužan je pridržavati se Politike okoliša sukladno utvrđenim odgovornostima i ovlaštenjima, te pridonositi ostvarenju zacrtanih ciljeva.