Upravljanje energijom

Energija je od ključne važnosti za poslovanje svih vrsta industrijskih poduzeća ili drugih organizacija bez obzira na njihove djelatnosti te može predstavljati velik trošak za odvijanje djelatnosti. Osim gospodarskih troškova energije za organizaciju, prevelika potrošnja energije može izazvati štete za okoliš i velike gubitke za širu društvenu organizaciju zbog trošenja prirodnih izvora i doprinosa problemima globalnog zagrijavanja i klimatskim promjenama. Globalna primjena norme ISO 50001 doprinijeti će djelotvornijoj uporabi raspoloživih izvora energije, većoj konkurentnosti i smanjenju ispuštanja stakleničkih plinova te drugih srodnih utjecaja na okoliš.

Kraš je u studenom mjesecu 2016. godine certificirao sustav upravljanja energijom sukladno normi ISO 50001.

Kraš želi sudjelovati u izgradnji sustava uravnoteženog razvoja odnosa između sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti i očuvanja okoliša, koji će kako svojim radnicima tako i hrvatskim građanima te hrvatskom gospodarstvu omogućiti kvalitetnu, sigurnu, dostupnu i dostatnu opskrbu energijom, a sukladno Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske.